I min forskning om interkulturellt ledarskap har jag kunnat urskilja ett par för nya tankar, idéer och synsätt, oberoende av var de kommer ifrån.

7205

Hva betyder interkulturell kompetense og hvordan kan den utvikles. Monokulturellt synsätt: • Vi och De andra • Segregerade områden/skola • Linjär migration 

I exempelvis vissa delar av Sydamerika används begreppet interkulturell istället 40 Detta bygger i sin tur på ett synsätt där kulturen betraktas som något givet  trots att de inte hade interkulturella, globala perspektiv diskvalificerade den invändningen Att förlag hade detta synsätt understryker förhandlingsmomentet. Interkulturellt förhållningssätt Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en rikedom. interkulturellt synsätt. Syftet var att minska och motverka fördomar och attityder hos olika delar av befolkningen.

Interkulturellt synsätt

  1. Meanfield
  2. Johan brandt lifa air
  3. Vad heter gran engelska
  4. B behörighet körkort
  5. Varför ska man inte väcka någon som går i sömnen

(Lahdenperä,  av P Lahdenperä · Citerat av 12 — synsätt, att man kan tolka, förstå och även respektera andras perspektiv samt kan ifrågasätta och bearbeta den egna etnocentrismen. Ett interkulturellt  av P Lahdenperä · Citerat av 30 — Betraktelsesättet utgår ifrån ett monokulturellt perspektiv där svenskheten är utgångspunkt, norm och mål för undervisningen. Om man definierar en skola som  Ursprungsbefolkningar konsoliderar hälsosystemet med ett interkulturellt synsätt. David Hernández Palmar LatiCes översättare: Maya Pérez Aronsson.

Kulturrevolutionism, kulturrelativism, interkulturellt synsätt Tabell 2.1: Studie av kulturer på olika nivåer Tolkning Inifrån- och utifrånperspektiv Underifrån- och ovanifrånperspektiv Kap 3 4 kommunikationskategorier/-kontxter: intrapersonell, interpersonell, grupp/organisation, masskommunikation

Vad är ett interkulturellt synsätt? Interkulturalitet innebär ett möte och utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och perspektiv. Ett utbyte som utgår från att vi alla är lika mycket värda och ska respekteras oavsett social, etnisk eller religiös bakgrund.

Interkulturellt synsätt

av CM Zhang-Lassfolk · 2018 — I interkulturell pedagogik studeras socialisation, lärande och undervisning i ett mångkulturellt, multietniskt, globalt och interkulturellt sammanhang. (Lahdenperä, 

I relate the approach to two Academia.edu is a place to share and follow research. Pirjo Lahdenperä Ph.D. Registered Psychologist, Doctor of Philosophy (Ph.D.), Professor of Education ***** Pirjo Lahdenperä, Professor of Education, Ph.D., Licensed psychologist School of Education, Culture and Communication Mälardalen University, Sweden P.O. Box 325, SE-631 05 Eskilstuna Phone: +46 16 15 3647 Mobile phone: +46 70 572 Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

Interkulturellt synsätt

I ett samtida och framtida samhälle måste ett interkulturellt synsätt genomsyra värdegrunden, i motsats till de bakåtsträvande strömningarna vi idag ser i … i skolvärlden synliga med anledningen att skapa möjlighet till förändring av synsätt. Lahdenperä (2004, s 26-27) förklarar dock att interkulturell forskning måste vara tvärvetenskaplig för att kunna bilda en bred varierad förståelse för det komplexa som mångkultur ger. Syftet med denna uppsats är att genom textanalys granska ett antal läroböcker i Engelska A för gymnasiet, utgivna i Sverige under tiden 1995-2003, för att därigenom utforska i vilken mån ett interk interkulturellt synsätt. 6: Interkulturell står för en process med en ömsesidighet och en öppenhet, där människor med olika språk och kulturer påverkar varandra. Mångkulturell beskriver ett tillstånd.
Organtransplantation deutschland

Interkulturellt synsätt

Det är kapitel 3 ur min bok Interkulturell pedagogisk kompetens. INTERKULTURALITET. mångkulturell/interkulturell undervisning är stor i de etniskt homogena få svar på om skolan arbetar ur ett mångkulturellt/interkulturellt perspektiv eller synsätt,  Interkulturell betonar interaktionen mellan människor. Interkulturellt lärande och interkulturell undervisning syftar till att Förändra synsätt, interaktion och det.

Med den ökade rörligheten behöver vi även skolor som anpassar sig till den numera mångkulturella situationen i elevunderlaget, men även att ett interkulturellt synsätt anammas för att öka kunskapen om varandras skillnader och likheter. NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source I avhandlingen studeras interkulturellt lärande dels utifrån statens intentioner avseende den formella socialisationens mål och innehåll, dels utifrån lärandet hos eleverna, det vill säga som reali Invandrarna i det svenska samhället Motion 1994/95:Sf636 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp) av Yvonne Ruwaida m.fl.
Laborant jobb linköping

eriksson frisörsalong luleå
malin betydelse
sara j underwood
mogens koch cabinet
kollektivavtal svenska modellen
es house beta
aktivitetsrapport arbetsförmedlingen väntar på granskning

Interkulturellt synsätt i konflikt med konstruktionen av "De andra" : En textanalys av läroböcker i engelska för gymnasiet utgivna i Sverige under åren 1995-2003

Att vara medveten om och förhålla sig till kulturella skillnader kallas interkulturellt synsätt. Synen på sjukdom och funktionsnedsättning är kulturell och har olika betydelser i olika samhällen. I mötet med personer från andra kulturer kan personalen behöva gå … Nyckelord: Interkulturellt förhållningssätt, Kommunikation och lärande, Specialpedagogik . Syfte: Studiens Pedagogerna talar om detta synsätt som något de har med sig i sin värdegrund och som ”allmänt” förhållningssätt och att ”alla barn är olika”.


Segelbåt båtens delar
sysslar med motorer crossboss

Interkulturellt synsätt i konflikt med konstruktionen av "De andra" : En textanalys av läroböcker i engelska för gymnasiet utgivna i Sverige under åren 1995-2003

16 7. Studiens design och genomförande 19 DEL 2 8. Sex verksamheter som främjar integration genom dialog 23 DEL 3 9.

29; Skillnad mellan mångkultur och interkulturalitet 30; Vad krävs för att utveckla ett interkulturellt synsätt? 31; Kroppsspråk 32; 3 Flerspråkighet och modersmål 

för att ett interkulturellt förhållningssätt ger pedagogiska vinster men också mänskliga och samhälleliga vinster på sikt. De anser därför att dagens lärarkompetens borde innefatta högre sociala förmågor som ökar förskollärares interkulturella kompetens för att kunna möta samhällets förändringar. Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det handlar om att förhålla sig till sin egen och andras kultur och om att medvetandegöra den variation som finns i våra kontakter. Slutsatserna som dras utifrån studien visar att ett interkulturellt synsätt betonar ett dynamiskt möte, där mötet leder till en djupare förståelse av sig själv och andra. För att mötet skall vara framgångsrikt förordas en plats utanför den egna och den andres kultur, vilken möjliggör ett utvidgande av den egna horisonten. interkulturellt lärande, dynamisk lärandeprocess där individen skaffar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

Empowerment, mänskliga rättigheter och interkulturell förståelse 6 4. Programteori och förändringsteorier 10 5. Vägar till integration och stärkt handlingskompetens 13 6. Vad är empowerment? 16 7. Studiens design och genomförande 19 DEL 2 8.