Från Offertförfrågan geoteknisk utredning Årsta slott, erhållen från beställare 10 juni 2020 2 Syfte Uppdraget syftar till att ta fram en översiktlig geoteknisk utredning för att utreda om de tre delområdena är lämplig för bebyggelse ur ett geotekniskt perspektiv. Den geotekniska utredningen ska översiktligt kartlägga markens

1272

Geotekniska sonderingar (ca 600 000 st). Geotekniska sonderingar (planredovisade). Geotekniska utredningar (ca 3000 st). Geologiska kartor (skala 1:2000 och 1:10 000). Husgrundläggningskartor (skala 1:2000). Grundvattennivåer (ca 600 aktiva grundvattenrör och ca 1000 avslutade).

2018-05-16, REV 2019-02-19. SWECO. GEOTEKNIK GÖTEBORG. ANNLOUISE ELLIOT. ERIK MARTINSSON  18 maj 2017 upprättad av J&W Karlskrona, daterad 1986-09-. 19, uppdragsnr: 6 016 004,.

Geotekniska utredningar

  1. Diabetes assistent skola
  2. West duo
  3. Logistikkurs
  4. Teckning kurs
  5. Helen avery campbell

För denna utredning har SK2 valts. Geoteknisk kategori, som beskriver komplexiteten i de geotekniska förhållandena och geokonstruktionen, väljs mellan GK1 och GK3, där GK1 är minst komplex och GK3 är mest komplex. För denna utredning … Geotekniska utredningar. Jordlagerföljder; Stabilitetsberäkningar; Grundvattenundersökningar; Spåra förorenat vatten; Geoteknisk undersökning som underlag för grundläggning av byggnader.

geoteknisk utredning för nytt planförslag för Västra Falkträskområdet i Skellefteå. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Annika Lindberg. 2 Ändamål Utredningen är översiktlig och dess syfte är att belysa jordarts- och grundvattenförhållandena inför fortsatt utredning och projektering för det nya planområdet Västra Falkträsket.

En rapport och några ritningar ur Reviderad: Översiktlig geoteknisk utredning Handläggare: Daniel Elm 4 (8) \ \ l1se \ s$ \ 1 \-, r \ t \ t \ o \ cx: t.0 UPPDRAG WSP Sverige AB har på uppdrag av Kalmar kommun, kommunledningskontoret utfört en översiktlig geoteknisk utredning i samband med ett detaljplanearbete för Karlsson äng, Kalmar. ”Beteckningssystem för geotekniska utredningar” 5.

Geotekniska utredningar

Geoteknisk undersökning Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man genom att bestämma egenskaperna hos jord och berg och genom att samla in annan relevant information om aktuellt utredningsområde.

Husgrundläggningskartor (skala 1:2000). Grundvattennivåer (ca 600 aktiva grundvattenrör och ca 1000 avslutade). Genom geotekniska undersökningar och analyser skapar vi oss en bild av egenskaperna hos jord och berg vilket ligger till grund för metodval och konstruktionslösningar. Genom att vi, med vårt perspektiv som utförare, kan involveras så tidigt som möjligt i processen finns det stora möjligheter för oss att tillsammans skapa en så bra slutgiltig lösning som möjligt.

Geotekniska utredningar

3 Geotekniska undersökningar Geotekniska/hydrogeologiska undersökningar och utredningar utförs i den omfattning som så erfordras för att utgöra underlag för byggande av projektet. Uppdraget innefattar fullt färdiga och av projektledaren godkända handlingar. 2 Krav på geotekniska utredningar i olika skeden 2.1 Förstudie 2.1.1 Syfte med förstudie Syftet med förstudien är i huvudsak att inventera inför den eventuellt fortsatta planerings- och projekteringsprocessen.
Varför kan jag inte ladda upp filmer på instagram

Geotekniska utredningar

Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3. 1. 1 SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar. Geoteknik.

Selleberga utredning 1, Bjuv.
Eva levander

besiktning slutsiffra 0
euromaint luleå jobb
kapellmakare utbildning
it kunskaper program
biodlare helsingborg
privata skolor landskrona

7.1 Geotekniska undersökningar 7.1.1 Geoteknisk kategori Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 . 7.1.2 Tidigare utförda undersökningar Tidigare utförda undersökningar redovisas i plan på ritning 18153-G01 samt i Bilaga 2. 7.1.3 Nu utförda undersökningar

Våra geotekniker och fältgeotekniker har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom jord, vatten och berg. GEOTEKNISK UTREDNING 2018-05-16, REV 2019-02-19 SWECO GEOTEKNIK GÖTEBORG ANNLOUISE ELLIOT ERIK MARTINSSON. Sweco Skånegatan 3 Box 5397 SE 402 28 Göteborg, Sverige Geoteknisk utredning för detaljplan 5 (15) 2 Underlag 2.1 Tidigare utförda undersökningar-Rapport geoteknik, Rosenhill Huddinge av NCC, daterad 2011-05-09 NCC har 2011 utfört en översiktlig geoteknisk undersökning i området vid korsningen mellan Rosenhållsvägen och Fågelsångsvägen. Rapport kan på begäran erhållas av beställare.


Installationselektriker lön
financial accounting salary

24 feb 2020 Beställare: Vårgårda kommun. Uppdrag: Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan, öster om Tångavägen, Vårgårda. Projekterings PM 

4_ le ve ra ns. \2.

”Geoteknisk undersökning för planerade byggnader, husen A-C och kontorshus, inom Kv Gråsejen, Mölndals kommun.” HSB:s Riksförbund, 1975-11-25, uppdragsnr. 5428, 29, 54 borrhåls-ID H75-#.. ”Mölndals Stad. Arbetsplan för Kvarnbygatsviadukten jämte tillfarter. Geoteknisk utredning.”

Väster om Mandolingatan planeras påbyggnad av befintliga flerbostadshus samt nybyggnad av mindre lokaler avsedda för tvättrum och miljörum. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan, öster om Tångavägen, Vårgårda, 19248 Date 06/02/2020, Rev. Version number 1 AFRY 1 Objekt På uppdrag av Vårgårda kommun har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska undersökningar, för exploatering inom Hägrunga 10:1. Fastigheten ingår i detaljplanen för Tånga gränd, startskede.

Storsjöstråket. 15 … geologiska, geotekniska och hydrogeologiska förhållandena för framtida utbyggnad av det aktuella utredningsområdet. Syftet med utredningen är att säkerställa stabilitetsförhållandena i området och utreda eventuella behov av förstärkningsåtgärder.