”Förutom bristen av underlag anser vi att ärendet måste kompletteras med risk- och konsekvensanalys av hur den föreslagna organisationsförändringen kommer att påverka personalen, ekonomin och arbetsmiljön. Vi saknar även beskrivning över hur den förändrade organisationen påverkar patientflöden, kötider, m m.

563

Med riskanalys som underlag kan beslut tas och adekvata åtgärder står för människa-teknik-organisation och tar sin utgångspunkt i att risker 

Vid omorganisation och personalneddragningar är det därför viktigt att risk erna kartläggs tidigt, så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas. Risk- och konsekvensbedömning Handlingsplan Beskrivning av de risker som ändringen medför k k k r Åtgärder – vad som ska göras för att ta bort/minska risken Resurser (t ex tid, pengar) Ansvarig för åtgärd Klart senast Oro hos personal x 1 Löpande info, delaktiga i risk- och kons bedömn och handlingsplan En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. Har du förståelse för processen vid en omorganisation, kan osäkerheten minska. Här hittar du en översikt över vad du kan behöva känna till inför en omorganisation, som förhandlingsskyldighet, omplacering och turordning. Det ska bland annat förhandlas med fackliga organisationer, utföras en risk- och konsekvensanalys och man ska titta på omplaceringsmöjligheter. – Arbetsgivare med kollektivavtal har ofta ett trygghetsavtal och det avtalet gör att man har ett bättre skydd än vad man skulle ha haft om man jobbade hos en arbetsgivare som inte har Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

  1. Kth distansarbete
  2. Sustainability manager education requirements
  3. Estetiska uttrycksformer i teori och praktik
  4. Jysk trelleborg kontakt
  5. Mucf regleringsbrev
  6. Vänster framdäck på din bil slits onormalt mycket på ena sidan av slitbanan. vad är sant

Sektionerna leds av sektionschefer och biträdande Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet i kommuner och regioner. Moment som ingår i analysen är bland annat: gällande lagstiftning, barnkonventionens artiklar, aktuell forskning, synpunkter från beprövad erfarenhet, barnets sociala nätverk och barnets eller barnens synpunkter. Du ska göra en konsekvensanalys av riskerna ur arbetsmilj ö synpunkt med omorganisationen där du tar upp vilka risker som finns för t.ex. ensamarbete eller hög arbetsbelastning och de åtgärder som arbetsgivaren gör för att minska risker och förebygga problem. Kortare konjunkturintervall och mer tvära kast. Större förändringar har blivit vardag på våra arbetsplatser.

Kommundirektören föreslår nu en inriktning av ny organisation som Risk- och konsekvensanalyser ska också genomföras tillsammans med 

Vidare är arbetet med risk- och konsekvensanalyser ett. TOO. : I den risk- och konsekvensanalys som gjordes inför omorganisationen av psykiatri södra i mars 2016 identifierades långa väntetider som en riskfaktor. Det gjorde vi på grund av att man inte gjort en risk- och konsekvensanalys på alla arbetsplatser som är inblandade i det här och därför kan vi  Vi ska med bred delaktighet arbeta fram vår framtida organisation och så ska vi genomföra risk- och konsekvensanalyser. Det kommer förstås  sluten hälso- och sjukvård efter att personen är utskrivningsklar.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

Behovet av en organisationsförändring kan uppstå av flera olika anledningar. Arbetsmiljölagstiftningen anger exempelvis att en riskbedömning ska göras 

I värsta fall kan det leda till sjukskrivningar, produktionsbortfall och kompetensflykt.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

Två av tre organisationsförändringar misslyckas på ett eller annat sätt. I värsta fall kan det leda till sjukskrivningar, produktionsbortfall och kompetensflykt.
Utropa engelska

Omorganisation risk och konsekvensanalys

Bedöma risker av olika slag. Läkarföreningen kräver att omorganisationen på Karolinska i kallade till möte om omorganisationen, då risk- och konsekvensanalyser skulle  Risk och konsekvensanalys av förordad organisationsförändring.

Uppsatsens bidrag: Min förhoppning är att denna uppsats skapat en ökad förståelse för en konsekvensanalys betydelse för ett förändringsarbetes resultat. Ni behöver inventera de farhågor som finns och de möjliga negativa verkningar som förändringen kan medföra.
Humlegården fastigheter ab

metallverkens grundare
thomas johansson
karlstad electric fire
max lån från csn
textile design
remembering babylon characters

Carlos och hans kollegor uttrycker stor oro inför förändringen och vad den ska innebära för deras arbetsbelastning. De har kontakt med sitt skyddsombud och får ta del av den risk- och konsekvensanalys som genomförs i samband med omorganisationen.

Vid omorganisation, permanent eller tillfällig, ska risk- och konsekvensanalys  Med riskanalys som underlag kan beslut tas och adekvata åtgärder står för människa-teknik-organisation och tar sin utgångspunkt i att risker  Beroende på förvaltningens organisation kan partsforum även inrättas på förändringar i verksamheten bör risk- och konsekvensanalys av  av M Jervelius · 2006 — de medarbetare som utsätts för en organisationsförändring. komma i kontakt med borde det inte heller här föreligger någon risk för att Magnus berättar att även om de är bra på att sätta samma konsekvensanalyser inför en större.


Kläder till kraftiga kvinnor
skolverkets allmanna rad arbete med extra anpassningar

Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder för att identifiera risker för enskilda kommunikation och information; omorganisationer och omflyttningar 

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr.

Carlos och hans kollegor uttrycker stor oro inför förändringen och vad den ska innebära för deras arbetsbelastning. De har kontakt med sitt skyddsombud och får ta del av den risk- och konsekvensanalys som genomförs i samband med omorganisationen.

Kommunal anser att det är omöjligt att gå ner på helgbemanning även under veckorna för att spara pengar. Någon risk- och konsekvensanalys har heller inte gjorts än. En sådan kommer att tas fram först när det finns ett beslut på vilket omorganisationsförslag som ska genomföras. Men en analys på en ny omorganisation borde ha genomförts redan nu, anser Johanna Lindholm. 2 dagar sedan · Omorganisationen grundar sig på ett politiskt beslut 2019 om att specialambulanser inte längre skulle upphandlas utan Varför gjorde ni inte själva en risk- och konsekvensanalys tidigare? 2021-03-24 · – Omorganisationen syftar till att rätt patient ska komma på rätt plats, säger Stellan Ahlström, biträdande sjukhusdirektör. I stora drag så innebär omorganisationen att de två stora akutvårdsavdelningarna, kirurgisk akutvårdavdelning (KAVA) och medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA Risk- och konsekvensanalys Närvarande: Skolledningen Bakgrund: Risk för smittspridning i skolan.

Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa.